Terugroepen van producten van de markt

Dolceclima Air Pro 14 Code 01917: belangrijke veiligheidswaarschuwing

De veiligheid en kwaliteit van haar producten zijn de belangrijkste doelstellingen van Olimpia Splendid S.p.A. Al onze producten zijn getest en goedgekeurd volgens de Europese normen voor productveiligheid. Daarom hebben wij, als reactie op een melding van een vermeend isolatiefout in een elektrische kabel die brandgevaar kan veroorzaken en die mogelijk een beperkt aantal Dolceclima Air Pro 14 cod. 01917 mobiele airconditioners van 3150A0080001 tot 3150A0081728 heeft getroffen, vrijwillig besloten uit voorzorg de producten met de volgende serienummers terug te roepen van de markt: van 3150A0080001 tot 3150A0081728Als u daarom in het bezit bent van een Dolceclima Air Pro 14 portable airconditioner met code 01917 met een van de bovengenoemde serienummers, verzoeken wij u het gebruik ervan onmiddellijk te staken en contact met ons op te nemen via onze klantenservice +39 030 3195333 of via de e-mail: info@olimpiasplendid.it.

Onze technische ondersteuningsdienst zal actie ondernemen om de kwaliteit van de producten te controleren. Indien het onderzochte product het bovengenoemde gebrek vertoont, wordt het onmiddellijk vervangen. Eventuele controle- en/of vervangingskosten zijn voor onze rekening. Er zijn geen bonnetjes of aankoopbewijzen nodig. Producten die niet van de bovengenoemde serienummers zijn voorzien, behoeven geen ingreep en mogen worden gebruikt.

Onze excuses voor het ongemak.