Service Overeenkomst van OS Home / Olimpia Splendid S.p.a.

Welkom op OS Home! Voordat u de Overeenkomst aanvaardt, wordt u geacht de gehele inhoud van de Overeenkomst grondig te lezen en de voorwaarden ervan volledig te kennen, met name de beperkende clausules of uitzonderingen. Beperkende clausules of uitzonderingen zijn vetgedrukt of anderszins gemarkeerd om uw aandacht te trekken. In geval van twijfel over de voorwaarden van de overeenkomst, neem dan contact op met de relevante zakelijke afdeling van Olimpia Splendid S.p.a. U mag de dienst niet gebruiken voordat u alle voorwaarden van de overeenkomst, relevante overeenkomsten en regels, etc. heeft gelezen en geaccepteerd. Zodra u "akkoord en leg de overeenkomst voor" selecteert (zie registratie pagina voor gedetailleerde bewoordingen) en de registratie procedure voltooit, of u gebruikt de dienst in welke vorm dan ook, wordt het geacht dat u de beperking van de overeenkomst en regels hierboven heeft gelezen en ermee akkoord gaat. In geval van schending van de overeenkomst heeft Olimpia Splendid S.p.a. het recht om de dienst eenzijdig voor u te beperken, op te schorten of te beëindigen. De Service Overeenkomst (hierna te noemen "de Overeenkomst") is ondertekend door u en Olimpia Splendid S.p.a. Het omvat (maar niet beperkt tot) Olimpia Splendid S.p.a. Privacy Beleid en andere inhoud. In geval van verandering, zal Olimpia Splendid S.p.a. dit aankondigen door middel van de gelicenseerde software een bericht te sturen zonder verdere kennisgeving. Na aankondiging zullen de gewijzigde overeenkomst en regels automatisch deel uitmaken van de overeenkomst, zonder verdere kennisgeving aan u voor uw toestemming. In geval van bezwaar tegen dergelijke relevante wijzigingen, moet u het gebruik van de dienst van Olimpia Splendid S.p.a. staken; als u de dienst blijft gebruiken, wordt u geacht geen bezwaar te hebben tegen de gewijzigde regels en ermee in te stemmen deze na te leven.

Definities van de voorwaarden
1.1 Gelicentieerde software verwijst naar het door Olimpia Splendid S.p.a. ontwikkelde softwaresysteem, gedownload en geïnstalleerd en toegepast in gespecificeerde systeem mobiele terminals.
1.2 Diensten verwijzen naar diensten die voor u worden geleverd door Olimpia Splendid S.p.a. en haar leveranciers. U kunt dergelijke diensten gebruiken op de mobiele terminal met de gelicentieerde software.

Service
2.1 Olimpia Splendid S.p.a biedt u diensten voor het beheer van intelligente levensapparatuur, op basis waarvan u toegang hebt tot de intelligente terminals op het slimme platform van Olimpia Splendid S.p.a en haar leveranciers via de Olimpia Splendid S.p.a Control, en interlinking tussen intelligente apparatuur kunt realiseren. De inhoud van de dienst omvat het beheer van intelligente apparatuur, koppeling van scènes en analyserapport, enz. Dergelijke functies kunnen worden geoptimaliseerd of gewijzigd op basis van veranderingen in de vraag van gebruikers of het oordeel van de dienstverlener, en de dienstverlening kan worden opgeschort als gevolg van regelmatig en onregelmatig onderhoud.

Scope of Service
3.1 Voer de bedrijfsnaam in verleent u het recht om het product te gebruiken op basis van deze software.
3.2 Het is verboden om het product in licentie te geven, te verkopen, te leasen, over te dragen, uit te geven in welke vorm dan ook, of het product te gebruiken voor andere commerciële doeleinden. 3.2 Als gevolg van beperkingen op software aanpassingsplatforms en terminals, kunt u de gelicentieerde software alleen gebruiken op het geautoriseerde systeemplatform en de geautoriseerde terminal; als u de gelicentieerde software installeert op andere terminalapparatuur, kan dit uw hardware of softwarefunctie beschadigen.
3.3 U erkent dat de gelicentieerde software alleen kan worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en dat installatie, toepassing en uitvoering van de gelicentieerde software verboden is. Indien dergelijke commerciële exploitatie noodzakelijk is, moet vooraf schriftelijke toestemming en toestemming van Olimpia Splendid S.p.a worden verkregen.
3.4 Olimpia Splendid S.p.a en haar leveranciers kunnen de gelicentieerde software of relevante functies van tijd tot tijd wijzigen, upgraden of overdragen, en kunnen nieuwe functies of diensten aan het gelicentieerde softwaresysteem toevoegen. Indien er geen afzonderlijke overeenkomsten met de voornoemde nieuwe functies of diensten zijn gesloten, hebt u recht op de overeenkomstige functies en diensten, die eveneens onder de overeenkomst vallen.
3.5 U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, integriteit en wettigheid van de ingevoerde gegevens en de wettigheid van de wijze waarop u de gegevens verkrijgt, en zult van tijd tot tijd een back-up van gegevens en informatie maken. U draagt alle risico's voor schade en verlies van dergelijke informatie.
3.6 U dient uw rekeningnummer en wachtwoord goed te bewaren. In het geval van een veiligheidslek voor uw account (inclusief maar niet beperkt tot het onthullen van het gebruikerswachtwoord), zult u Olimpia Splendid S.p.a. tijdig op de hoogte stellen en Olimpia Splendid S.p.a. zal u helpen bij het nemen van relevante maatregelen. Anders worden alle gedragingen met betrekking tot uw account door u overgenomen en draagt u alle verantwoordelijkheden.

Een derde
4.1 U erkent dat bepaalde diensten van Olimpia Splendid S.p.a en haar leveranciers zijn gebaseerd op software of diensten die door een derde partij worden geleverd. Dergelijke diensten